Corporate Dinner and Annual Ceremony

လူႀကီးမင္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္တိုးတက္ေနျခင္း၏ ျပယုဂ္တစ္ခုအျဖစ္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္သည့္ မိတ္ဆံုစားပြဲမ်ား၊ ႏွစ္ပတ္လည္ အမွတ္တရေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ပါတီပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ မိမိတို႔၏ မိတ္ဖက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႕ၿပီးစိတ္ကူးစိတ္သန္းအသစ္မ်ားဖလွယ္ျခင္း၊လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ကမၻာ့စီးပြားေရး လွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္ တြင္ လြန္စြာလိုအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာညစာစားပြဲမ်ားႏွင့္ မေမ့ႏိုင္စရာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ပါတီပြဲမ်ားအတြက္ ကၽြနု္ပ္တို႔ Apex Event Management မွ ျပီးျပည့္စံုေသာ ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္– sales@apexevents.com.mm

+95-9-260 28 6699, +95-1-502653